Thứ năm, ngày 21-10-2021, 07:17 (GMT +7)

GS Lê Thi - người được lịch sử gọi tên

GS Lê Thi - người được lịch sử gọi tên

“Đó là một điều vô cùng may mắn đối với tôi - một người con gái bình thường, để nay trở thành - như mọi người nói - một nhân chứng lịch sử cho sự kiện trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam: ngày nước Việt Nam tuyên bố độc lập sau gần 100 năm bị thực dân pháp Thống trị”

Vẻ bất khuất của phụ nữ Việt thời chiến

Vẻ bất khuất của phụ nữ Việt thời chiến

Người phụ nữ kiên cường Chào xuân giữa dãy còng đôi

Người phụ nữ kiên cường "Chào xuân giữa dãy còng đôi..."

Những cô gái quả cảm bên bờ sông Thương

Những cô gái quả cảm bên bờ sông Thương

Nữ tướng Nguyễn Thị Định với công tác dân vận quốc tế

Nữ tướng Nguyễn Thị Định với công tác dân vận quốc tế

Nữ Vệ út duy nhất của Hà Nội 70 năm trước

Nữ Vệ út duy nhất của Hà Nội 70 năm trước

Khí phách Người con gái Sông Tiền - Nguyễn Thị Thập

Khí phách Người con gái Sông Tiền - Nguyễn Thị Thập

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam

PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng

Liên hệ

pnvnnuocngoai@gmail.com

47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

(+84) 024 3971 3500

© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam

PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng

© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

   

47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

(+84) 024 3971 3500

pnvnnuocngoai@gmail.com