Thứ sáu, ngày 07-10-2022, 07:20 (GMT +7)

7 quyền lợi cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng

7 quyền lợi cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng

Nhằm tạo điều kiện cho lao động nữ có thời gian và sức khỏe để chăm sóc con, Bộ luật Lao động, các Luật liên quan và văn bản hướng dẫn đã dành cho lao động nữ nhiều ưu tiên. Theo đó, 7 quyền lợi sau lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi cần biết.

Dùng giấy khai sinh, đăng ký kết hôn điện tử từ ngày 18 2

Dùng giấy khai sinh, đăng ký kết hôn điện tử từ ngày 18/2

Hàn Quốc sửa đổi luật về tội phạm tình dục trên mạng

Hàn Quốc sửa đổi luật về tội phạm tình dục trên mạng

11 diện trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

11 diện trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam

PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng

Liên hệ

pnvnnuocngoai@gmail.com

47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

(+84) 024 3971 3500

© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam

PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng

© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

   

47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

(+84) 024 3971 3500

pnvnnuocngoai@gmail.com