Thứ ba, ngày 27-09-2022, 05:02 (GMT +7)

Địa điểm, thời gian đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Địa điểm, thời gian đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài không còn là khái niệm mới mẻ với người Việt Nam hiện nay. Vậy, cần phải đến đâu, mất thời gian bao lâu để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam?

Hợp đồng hôn nhân, tại sao không

Hợp đồng hôn nhân, tại sao không?

Chưa trả hết nợ chung, có được ly hôn

Chưa trả hết nợ chung, có được ly hôn?

Giành quyền nuôi con, đổi quyền nuôi con - những vũ khí luật pháp không phải mẹ nào cũng biết

Giành quyền nuôi con, đổi quyền nuôi con - những "vũ khí" luật pháp không phải mẹ nào cũng biết

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam

PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng

Liên hệ

pnvnnuocngoai@gmail.com

47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

(+84) 024 3971 3500

© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam

PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng

© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

   

47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

(+84) 024 3971 3500

pnvnnuocngoai@gmail.com