Đại học East,London

Theo thông tin từ Đại sứ quán Anh,công dân tất cả các nước không thuộc châu Âu,kể cả Việt Nam khi đến sống ở Vương quốc Anh trên 6 tháng sẽ phải trả “phụ phí y tế” để được hưởng các dịch vụ của Cục chăm sóc sức khỏe quốc gia của Anh (NHS).Chính sách này được áp dụng từ ngày 6-4-2015.Phụ phí y tế sẽ là 200 bảng Anh một năm đối với mọi công dân và 150 bảng Anh một năm đối với sinh viên và phụ phí này sẽ phải được thanh toán cùng thời điểm đăng kí xin thị thực trực tuyến.Người đăng ký thị thực vào Anh sẽ cần phải thanh toán phí này ngay lập tức cho toàn bộ thời gian họ xin cấp thị thực.

Hiện nay,công dân không phải châu Âu khi đến Anh quốc để làm việc, học tập hay sống cùng với các thành viên của gia đình đều được nhận chăm sóc y tế miễn phí của NHS giống như các công dân thường trú.

Những thay đổi này không áp dụng cho những ai đến Anh với thị thực du lịch và du khách sẽ tiếp tục phải thanh toán mọi chi phí điều trị của NHS khi điều trị.Khi thanh toán phụ phí này,công dân nhập cư sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của NHS giống như mọi công dân thường trú trong suốt thời gian được phép cư trú có ghi trên thị thực.

Theo Thanh Xuân/ Nhân dân điện tử