leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Không chỉ vậy, đa số lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước có kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp tốt - rất có lợi cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngoài ra, lao động Việt Nam còn sang làm việc tại Đức, Trung Quốc, Singapore, Romania, Thái Lan, Macau (Trung Quốc), Arab Saudi, Hungary… và một số thị trường lao động khác.

Để giữ ổn định các thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới, Việt Nam đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp, nhất là khắc phục tình trạng lao động vi phạm hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại các quốc gia, vùng lãnh thổ; nâng cao chất lượng lao động, cấp đủ chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc xác nhận hoàn thành khóa học nghề bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, giáo dục định hướng trước khi gửi sang các thị trường lao động… 

Năm 2023, Việt Nam đưa hơn 159.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt 33,3% kế hoạch năm (cao nhất trong hơn 10 năm qua).

Theo nld