Nghề điều dưỡng tại Nhật - Ảnh: JAPAN TIMES

Thời gian sang Nhật vừa học vừa làm tối đa 3 năm đối với ứng viên điều dưỡng và 4 năm đối với hộ lý, sau mỗi năm gia hạn một lần.  

Trong chương trình, ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nếu được tuyển chọn sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật miễn phí, kéo dài trong 12 tháng, tại cơ sở đào tạo do DOLAB phối hợp với đơn vị phía Nhật tổ chức.

Ngoài ra, trong suốt thời gian đào tạo, học viên sẽ được cung cấp chi phí ăn ở và được hỗ trợ sinh hoạt phí. Khi kết thúc khóa học, ứng viên sẽ tham gia kỳ thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp độ N3.

Theo lộ trình, DOLAB sẽ phối hợp với đơn vị đầu mối phía Nhật giới thiệu những người đạt được cấp độ N3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật cho các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng ứng viên điều dưỡng và hộ lý lựa chọn.

Đặc biệt, trong thời gian vừa học vừa làm tại Nhật, các ứng viên được phép dự kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia nước này về điều dưỡng viên và hộ lý. 

Ứng viên điều dưỡng được dự thi mỗi năm một lần, ứng viên hộ lý được dự thi một lần vào năm thứ 4. Nếu đạt, các ứng viên sẽ được cấp chứng chỉ và được phép ở lại Nhật Bản làm việc dài hạn.

Theo tuoitre