1. Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Địa chỉ : 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại :(04) 38249517, bấm số lẻ như sau:

-  Trước khi đi làm việc ở nước ngoài : 511 , 512, 601 –608

-   Trong thời gian làm việc ở nước ngoài : 309 – 314

-    Sau khi về nước : 301 – 304

 

2. Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước

    Cục quản lý lao động ngoài nước.

    Địa chỉ : Tầng1, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Điện thoại liên hệ : (04) 39366633

    Email: hotrolaodongngoainuoc@gmail.com