Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Ðịa chỉ: 28-58, Samchong- DongChongno-Ku, 110-230

Ðiện thoại: (00822) 738 2318 / 739 2065

Fax: (00822) 739 2604

 

 Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Ðịa chỉ: Tầng 6, Peeres Bldg, 222 Chungjeongno – 3ga, Seodaemun - gu, Seoul 120-708,

Điện thoại: (0082) 1089701955

 Fax: (0082) 223641049

Email: nntuan75@yahoo.com   

 

Công ty Tư vấn KIC

Địa chỉ: Seoul, Jongno-gu, Kye-dong 99-12

Điện thoại: 02-766-9411, 010-6666-77