Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

 Địa chỉ: 3F N. 65 Sung Chiang Rad, Taipei, Taiwan

Điện thoại: (00886)251 66 626

Fax: (00886) 250 41 761

Điện thoại Lãnh Sự: (00886) 251 66 648

Fax Lãnh Sự: (00886) 251 66 625

 

 

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan

Địa chỉ: 2F, No 101, Song Chiang Rd, Zhong Shan Area, Taipei City, Taiwan

Điện thoại: (00886) 225043477 

Fax: (00886) 225060587

Email: veco.labor@vecolabor.org.tw

 

Cục Huấn nghiệp

Địa chỉ : 83,Yang – Ping N. Rd., Sec 2, Taipei , Taiwan 10346

Đường dây nóngTel : ( +886)2 – 8590 – 2567 ( 22 lines)

Fax: (+886)2 –8590 – 2445

Email : evta@evta.gov.tw