Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar

 Địa chỉ: Villa No.8(Near Saha 109 street) West bay Lagoon. P.O.Box: 23595 Doha

Điện thoại: (00974)4412.8480

Số Fax: (00974)4412.8370

Email: vietnamembassy.doha@gmail.com

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Lybia

 Ðịa chỉ: Km 07, Road Gargaresh, Korboss st. P.O. Box: 587 -Tripoli

Ðiện thoai: (0021821) 830 674 - (0021821) 833 704

Số Fax: (0021821) 830 994

Nước kiêm nhiệm: Tuy-ni-di; Síp; Gha-na; Gi-bu-ti; Sát.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất

 Địa chỉ: Villa No.101&102, 27 th Street 27,Sector 24, Al Mushrif Area. Abu Dhabi – The U.S.E,

P.O Box: 113038

Điện thoại: (00971) 24496710 / 24496720

Fax: (00971) 24496730

Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn / vnemb1@emirates.net.ae

Nước kiêm nhiệm: Li-băng.

 

Ban quản lý lao động Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)

Villa 0101, 27th str, sector 24, Al Mushrif area, Abu Dhabi, the UAE

Điện thoại: (00971) 505824024         

Fax: (00971) 24496730

Email: minhanh87@gmail.com