leftcenterrightdel
Tại Nhật Bản có nhiều tổ chức tư vấn dành cho người nước ngoài. 

FRESC (Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài)

Hỗ trợ tất cả các vấn đề của người nước ngoài

Tư vấn qua điện thoại cho người nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19

TEL:0120-76-2029 【thứ hai ~ thứ sáu (9:00~17:00)】

Hẹn tư vấn về lưu trú

TEL:03-5363-3025 【thứ hai ~ thứ sáu (9:00~17:00)】

Hãy nêu nguyện vọng muốn được tư vấn bằng ngôn ngữ nào (tiếng Nhật hoặc tiếng Anh) qua điện thoại.

OTIT (Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế)

Khi gặp khó khăn trong quá trình thực tập kỹ năng, nếu nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận không xử lý thích đáng, hãy xin tư vấn từ OTIT. Trên trang chủ, bạn có thể gửi nội dung tư vấn bằng tiếng Việt. Bạn cũng có thể tới trực tiếp văn phòng của OTIT.

Cục kiểm định tiêu chuẩn lao động

Hãy xin tư vấn từ Cục kiểm định tiêu chuẩn lao động khi “không nhận được tiền làm thêm giờ”...

-Các tổ chức hỗ trợ người nước ngoài của các thành phố lớn

Các bạn đang sống ở nông thôn cũng có thể xin tư vấn từ những tổ chức gần nhà các bạn nhất.

Hokkaido

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài Hokkaido

TEL: 011-200-9595

Tỉnh Miyagi

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài Miyagi

TEL: 022-275-9990

Tỉnh Ibaraki

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài

TEL: 029-244-3811

Tỉnh Saitama

Trung tâm tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài Saitama

TEL: 048-833-3296

Tỉnh Chiba

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài Chiba

TEL: 043-297-2966

E-mail:ied@ccb.or.jp

Tỉnh Kanagawa

Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn hoá cho người nước ngoài thành phố Yokohama

TEL: 045-222-1209

E-mail:t-info@yoke.or.jp

Tỉnh Shizuoka

Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn hoá cho người nước ngoài Shizuoka Kameria

TEL:054-204-2000

E-mail:sir07@sir.or.jp

Tỉnh Aichi

Trung tâm cộng sinh đa văn hoá Aichi

TEL:052-961-7902

Email:sodan@aia.pref.aichi.jp

Tỉnh Osaka

Quầy thông tin dành cho người nước ngoài tỉnh Osaka

TEL:06-6941-2297

E-mail:jouhou-c@ofix.or.jp

Tỉnh Hyogo

Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe

TEL:078-742-8721

Tỉnh Okayama

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài Okayama

TEL:086-256-6052

E-mail:support@opief.or.jp

Tỉnh Hiroshima

Trung tâm quốc tế Hiroshima

TEL:0120-783-806

Tỉnh Fukuoka

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài Fukuoka

TEL:0120-279-906

E-mail:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp

Thành phố Fukuoka

Trung tâm tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài thành phố Fukuoka

TEL:092-262-1799

Theo thoidai