Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại TP.New York - Liên Hiệp Quốc

AFP hôm qua 8.10 trích thư ông Guterres gửi cho 37.000 nhân viên Ban thư ký LHQ cho biết tổ chức đang bị thâm hụt 230 triệu USD vì các nước thành viên mới chỉ đóng 70% ngân sách cần thiết cho hoạt động của năm 2019.

Ông Guterres yêu cầu cần có thêm biện pháp để trả lương cho nhân viên vì nguồn ngân sách dự phòng có thể cạn vào cuối tháng 10. Nhằm cắt giảm chi phí, ông Guterres đề xuất hoãn các cuộc hội họp không cần thiết, hạn chế chi phí đi lại và áp dụng biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Ngân sách hoạt động của LHQ năm 2018 - 2019 là 5,4 tỉ USD. Hoạt động gìn giữ hòa bình và các chương trình chuyên biệt khác có ngân sách riêng và không tính vào ngân sách chung này.

Theo thanhnien