Hội nghị diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/12/2022 với sự tham gia của các Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam. 

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Hội và phong trào phụ nữ; tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra trong thực tiễn đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội trong năm 2022; thông qua nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và những vấn đề lớn đặt ra trong cả nhiệm kỳ 2022 -2027. Từ đó, phát huy vai trò, sự đóng góp của cán bộ, hội viên và giới nữ trong xây dựng và phát triển đất nước.

Chính thức khai mạc Hội nghị lần 3 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN - Ảnh 1.

Các đại biểu trao đổi trước khi bước vào phiên khai mạc.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành khóa XIII gồm các nội dung:

Xin ý kiến Ban chấp hành về Tờ trình dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của các cấp Hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 

Tờ trình dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Uỷ ban Kiểm tra TW Hội LHPN Việt Nam; 

Tờ trình dự thảo Kế hoạch thực hiện khâu đột phá 2022-2027 "Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin"; 

Tờ trình dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027; 

dự thảo Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định và điểm lại 10 sự kiện nổi bật bình chọn của Hội năm 2022.

Chiều ngày 13/12, các đại biểu sẽ thảo luận tại Tổ và Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại Tổ.

Chính thức khai mạc Hội nghị lần 3 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN - Ảnh 2.

Đại hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phong trào phụ nữ

Trong ngày 14/12, các đại biểu sẽ nghe báo cáo giải trình các ý kiến thảo luận; thảo luận tại Hội trường và xem trình chiếu clip của các cụm thi đua. Tiếp tục chương trình, Hội nghị sẽ kiện toàn Ban Chấp hành và thực hiện các phần việc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Cũng trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu cùng tham dự lễ Ký kết thoả thuận của Hội LHPN Việt Nam với UN Women; nghe Báo cáo chuyên đề "Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ"; tham dự  Hội nghị tổng kết 15 năm Luật Bình đẳng giới và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Dự án 8, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

PV