Sáng 28/1/2016, tại phiên bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

 Ban Chấp hành đã bầu ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí:

1.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư
2.Đồng chí Trần Đại Quang
3.Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân
4.Đồng chí Ngô Xuân Lịch
5.Đồng chí Tô Lâm
6.Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc
7.Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân
8.Đồng chí Đinh Thế Huynh
9.Đồng chí Phạm Minh Chính
10.Đồng chí Tòng Thị Phóng
11.Đồng chí Vương Đình Huệ
12.Đồng chí Trần Quốc Vượng
13.Đồng chí Phạm Bình Minh
14.Đồng chí Trương Thị Mai
15.Đồng chí Trương Hòa Bình
16.Đồng chí Nguyễn Văn Bình
17.Đồng chí Võ Văn Thưởng
18.Đồng chí Đinh La Thăng
19.Đồng chí Hoàng Trung Hải

Trong số 19 Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII có 3 nữ là bà Nguyễn Thị kim Ngân; bà Tòng Thị Phóng và bà Trương Thị Mai.

Bà Nguyễn Thị kim Ngân
 Bà Tòng Thị Phóng
 Bà Trương Thị Mai    Theo phunuvietnam.vn