Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwawa.

Về Báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam biên soạn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng báo cáo là tài liệu quan trọng, góp phần đưa ra những định hướng dài hạn giúp Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp hóa, cải cách toàn diện thể chế kinh tế thị trường phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, bà Victoria Kwakwa sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn nữa cho chiến lược phát triển quốc gia của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2016-2020; trong đó mục tiêu hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Mục tiêu tăng trưởng bình quân là 6,5%-7% mỗi năm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, là cơ quan đại diện của nhân dân Việt Nam, cơ quan lập pháp cao nhất, Quốc hội Việt Nam luôn chú trọng các biện pháp giám sát nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, đặc biệt là nguồn vốn IDA dành cho Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp.

Nhấn mạnh về những kết quả hợp tác hiệu quả của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thời gian qua, bà Victoria Kwakwa cho biết Ngân hàng Thế giới luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam; đồng thời mong muốn trên cương vị mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới.

    Hoàng Thị Hoa/vietnamplus