leftcenterrightdel
 Học bổng Chính phủ Úc nhận hồ sơ từ ngày 1-2

Các ứng viên được đánh giá dựa trên năng lực chuyên môn, tố chất lãnh đạo, năng lực học tập, tiềm năng đóng góp vào việc giải quyết các thách thức trong phát triển ở Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam với Úc.

Người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và người sống ở khu vực nông thôn được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Chính phủ Úc có chương trình hỗ trợ để đảm bảo sự tham gia bình đẳng.

Chi tiết về học bổng Chính phủ Úc và tiêu chí xét duyệt: www.AustraliaAwardsVietnam.org. 

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại https://oasis.dfat.gov.au. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 8-2023.

Đây là học bổng danh giá được Chính phủ Úc trao cho các công dân Việt Nam theo học thạc sĩ tại các trường đại học ở Úc. Cán bộ nhà nước từ cấp trung ương, tỉnh đến huyện; nhân viên tổ chức phi chính phủ và các công ty Việt Nam, học giả và nhà nghiên cứu đều được nộp hồ sơ.

Người nhận học bổng Chính phủ Úc được nâng cao kiến thức và kỹ năng, đồng thời xây dựng mạng lưới trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quản trị và tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng và giao thông, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp - phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu/môi trường, đổi mới, y tế và an ninh mạng.

Đến nay, Chính phủ Úc đã trao hơn 6.500 suất học bổng cho công dân Việt Nam sang học tập. Khi trở về Việt Nam, nhiều cựu sinh viên đã rất thành công trong sự nghiệp và hiện giữ các vị trí quan trọng. Cộng đồng cựu sinh viên Úc đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, xây dựng nhiều mối liên kết quý giá và lâu dài ở cả Việt Nam lẫn Úc.

Để biết thêm thông tin về học bổng này, hãy gửi email tới info@australiaawardsvietnam.org hoặc gọi (024) 3939 3991 (từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày trong tuần).

Theo nld