Thời gian cấp học bổng từ 5 tháng hoặc 1 năm trong các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy ở tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ. 

Ứng viên là công dân Việt Nam phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn), có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ. 

Các ứng viên nộp hồ sơ từ nay đến ngày 15-10.

Tìm hiểu thêm thông tin tại vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam

Theo sggp.org