leftcenterrightdel
Học sinh Trung Quốc chịu áp lực lớn từ học tập và thi cử. 

Dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục, Ủy ban nhằm nâng cao khả năng giải quyết vấn đề sức khoẻ tâm thần cho học sinh. Trong đó, các bên liên quan như các bộ, ban, ngành, xã hội phải phát huy đầy đủ vai trò tư vấn và hỗ trợ học sinh khi các em đối mặt với các vấn đề sức khoẻ tâm thần.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục, Ủy ban chịu trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn, giám sát, đánh giá và phổ biến về công tác sức khoẻ tâm thần cho các trường đại học, trung học và tiểu học trên cả nước.

Hoạt động của Ủy ban sẽ được chia thành 5 nhóm, đại diện cho 5 khu vực địa lý. Hàng năm, các nhóm sẽ phải nắm bắt, đánh giá hiện trạng, xu hướng phát triển và các vấn đề sức khoẻ tâm thần của trẻ em trên địa bàn quản lý. Từ đó, Ủy ban sẽ phát triển những đề xuất, kế hoạch về công tác chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên địa phương.

Sức khoẻ tâm thần là vấn đề quan trọng đối với học sinh, sinh viên Trung Quốc do áp lực từ học tập quá lớn.

Để giải quyết áp lực trên, năm 2021, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng chính sách “giảm kép” gồm trong đó, cấm tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh Trung Quốc dưới 16 tuổi vào ngày lễ hoặc cuối tuần. Đồng thời, phía trường học phải giảm khối lượng bài tập về nhà.

Theo giaoducthoidai