Kỹ thuật viên y tế
Mức tăng trưởng sau một năm: 6,2%
Lương trung bình hàng năm: 55.670 USD


Đây là số liệu từ báo cáo của Glassdoor tháng 12/2017, so sánh với cùng kỳ năm 2016. Website nghề nghiệp này còn chỉ ra lương cơ bản trung bình ở Mỹ đã tăng 1,1% sau một năm.

Đầu bếp nhà hàng
Mức tăng trưởng sau một năm: 4,8%
Lương trung bình hàng năm: 28.563 USD

Trợ lý luật sư
Mức tăng trưởng sau một năm: 4,8%
Lương trung bình hàng năm: 48.900 USD

Nhân viên kho hàng
Mức tăng trưởng sau một năm: 4,1%
Lương trung bình hàng năm: 42.361 USD

Kỹ sư thiết kế
Mức tăng trưởng sau một năm: 4%
Lương trung bình hàng năm: 72.514 USD

Chuyên viên cấp cứu y tế
Mức tăng trưởng sau một năm: 3,8%
Lương trung bình hàng năm: 35.259 USD


Thu ngân

Mức tăng trưởng sau một năm: 3,6%
Lương trung bình hàng năm: 27.692 USD


Giao dịch viên ngân hàng
Mức tăng trưởng sau một năm: 3,5%
Lương trung bình hàng năm: 28.792 USD


Hỗ trợ kỹ thuật
Mức tăng trưởng sau một năm: 3,5%
Lương trung bình hàng năm: 45.526 USD


Tài xế xe tải
Mức tăng trưởng sau một năm: 3,4%
Lương trung bình hàng năm: 53.043 USD

Theo VNexpress