leftcenterrightdel
 Chính phủ yêu cầu trong quý I/2023 thành lập xong nhóm công tác phối hợp với Malaysia trong việc hợp tác lao động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 207/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia.

Theo đó, Chính phủ giao các Bộ, ngành và địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch triển khai; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, chiến dịch truyền thông chung và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa cơ quan chức năng hai nước và các địa phương...

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, việc hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động sang làm việc tại Malaysia thực hiện đúng bản ghi nhớ; nghiên cứu các quy định pháp luật nước bạn về tiếp nhận và quản lý lao động nước ngoài, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Đáng chú ý, quyết định phê duyệt kế hoạch thành lập nhóm công tác chung giữa Việt Nam và Malaysia để theo dõi việc thực hiện bản ghi nhớ.

Mục tiêu tạo diễn đàn cho cán bộ hai bên trực tiếp tham vấn lẫn nhau, bàn kế hoạch phối hợp trong thời gian tới. Nhóm công tác tổ chức họp định kỳ 1 năm một lần và đột xuất trong trường hợp cần thiết để trao đổi, đưa ra giải pháp kịp thời cho các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện, đánh giá việc thực hiện văn kiện, báo cáo Chính phủ hai nước việc sửa đổi, bổ sung điều khoản của bản ghi nhớ.

Thành phần chính nhóm công tác của Việt Nam gồm tổ công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), lãnh đạo Ban Quản lý lao động và chuyên gia thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia; đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an.

Trong trường hợp cần thiết, tổ công tác của Bộ LĐ-TB&XH báo cáo lãnh đạo Bộ này mời đại diện các Bộ, ngành có liên quan khác tham gia nhóm công tác của Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu trong quý I/2023 phải hoàn thành việc thành lập nhóm công tác của Việt Nam và hoạt động xuyên suốt thời gian có hiệu lực của bản ghi nhớ.

Hiện nay, lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Trong 2 năm vừa qua, nhiều ngành, khu vực kinh tế của Malaysia thiếu lao động, đặc biệt là trồng cọ và giúp việc gia đình do thiếu hụt nguồn cung lao động từ Philippines và Indonesia. Nhiều doanh nghiệp đã có đề nghị tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc trong 2 ngành nghề này...

Theo  tienphong