leftcenterrightdel
 Poster sự kiện.

Hội thảo nhằm chia sẻ đến các nhà nghiên cứu ở Việt Nam kinh nghiệm xin tài trợ nghiên cứu khoa học từ trong nước và từ quốc tế mà các nhà nghiên cứu khoa học ở Việt Nam có thể tham gia đăng kí.

Diễn giả dự hội thảo có: Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Giáo sư về vật liệu nano tại University College London, London, UK – Người sáng lập VYA và cũng là chủ tịch hội đồng cố vấn của VYA; Giáo sư Nguyễn Xuân Huấn, Giáo sư về Kỹ thuật truyền thông số tại Middlesex University, London, UK; Tiến sĩ Vũ Đăng Toàn, Phòng kế hoạch nghiên cứu và hợp tác quốc tê tại Trung tâm tài nguyên thực vật, Hà Nội, Việt Nam – Thành viên VYA.

Theo thoidai