leftcenterrightdel
 

Theo đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và chịu sự quản lý về lĩnh vực hoạt động chuyên ngành của Sở Ngoại vụ.

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Theo thoidai