leftcenterrightdel
 Tạp chí Phố Wall có nữ tổng biên tập đầu tiên - Ảnh: CNN

Ngày 12/12, tạp chí Phố Wall đã bổ nhiệm bà Emma Tucker làm tổng biên tập tiếp theo, đánh dấu lần đầu tờ báo tài chính thuộc sở hữu của Rupert Murdoch sẽ do một phụ nữ đứng đầu.

Bà Tucker là biên tập viên của The Sunday Times - một tờ báo khác thuộc sở hữu của ông Murdoch - sẽ chính thức kế nhiệm vị trí tổng biên tập hiện tại của tạp chí Phố Wall vào đầu tháng Hai năm sau.

Theo ông Robert Thomson - Giám đốc điều hành công ty mẹ News Corp của tạp chí Phố Wall - bà Tucker là một “biên tập viên xuất sắc, đầy cảm hứng, có kiến thức kỹ thuật số và các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực”.

Ông Murray - Tổng biên tập của tạp chí Phố Wall từ mùa hè năm 2018 - sẽ giúp bà Tucker trong quá trình chuyển đổi cho đến tháng Ba, sau đó bắt đầu vai trò cấp cao mới tại News Corp.

Theo phụ nữ TPHCM