Giáo viên dạy học tại một trường thuộc Học khu thành phố Oklahoma - ẢNH CHỤP MÀN HÌNH OKCFOX.COM

Học khu thành phố Oklahoma (OKCPS - bang Oklahoma, Mỹ) đang tuyển dụng giáo viên thông thạo ngôn ngữ phổ biến thứ 2 trong các lớp học, dành cho những ứng viên có giấy phép dạy học và vượt qua kỳ kiểm tra về khả năng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Myanmar.

Theo Đài KGOU tuần rồi, OKCPS có 214 học sinh nói ngôn ngữ chính là tiếng Việt, 108 học sinh nói tiếng Myanmar và 14.500 học sinh nói tiếng Tây Ban Nha.

Trợ lý thanh tra Jason Brown của học khu cho biết việc tuyển dụng giáo viên nói ngôn ngữ chính của học sinh là điều rất quan trọng.

“Chúng tôi thấy rằng điều đó có ích cho các học sinh theo rất nhiều phương diện. Học sinh và giáo viên có thể xây dựng mối quan hệ bằng ngôn ngữ thứ 2 bên cạnh tiếng Anh”, ông chia sẻ.

OKCPS hiện thiếu 200 giáo viên và những người thạo các ngôn ngữ trên sẽ được trả thêm 3.000 USD thù lao lãnh một lần.

Theo thanhnien