leftcenterrightdel
 

 

Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh Australia sẽ tài trợ 350.000 đô la Úc cho các dự án do cựu sinh khởi xướng và triển khai, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Đại sứ Mudie khuyến khích các cựu sinh viên đưa ra các sáng kiến nhằm mang lại sự khác biệt, như tạo nên sự thay đổi trong tổ chức và cộng đồng và tăng cường quan hệ giữa Australia và Việt Nam.

“Giờ đây khi đã hoàn thành chương trình học tập, điều quan trọng là các bạn có cơ hội áp dụng những kiến thức và kỹ năng được thụ hưởng từ Australia để thực hiện hoài bão của mình tại Việt Nam. Một cách có thể giúp các bạn làm điều đó là thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh Australia. Quỹ tạo cơ hổi để các bạn củng cố kiến thức và kỹ năng chuyên môn, góp phần thay đổi trong lĩnh vực của mình và tăng cường mối liên kết giữa Australia và Việt Nam,” Đại sứ Mudie phát biểu.

Tiến sĩ - Bác sỹ Dương Minh Cường, người từng được nhận tài trợ từ Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh Australia, cho biết: “Quỹ đã cho phép tôi áp dụng những kiến thức và kỹ năng tiên tiến mà tôi học được từ Australia vào việc nâng cao sức khỏe con người và giáo dục sức khỏe tại Việt Nam. Tôi đã được tài trợ cho dự án xác định các yếu tố dự báo thất bại trong điều trị sốt rét, một căn bệnh phổ biến tại các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, và dự án hỗ trợ chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam.”

 

Từ năm 2017 tới nay, hơn 27,4 tỷ đồng đã được tài trợ cho hơn 140 dự án của cựu sinh để hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội tại Việt Nam.

Hiện có hơn 70.000 cựu sinh viên Australia đang sống tại Việt Nam. Họ công tác tại các cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan học thuật và doanh nghiệp tư nhân, và đã có nhiều đóng góp nổi bật trong mọi lĩnh vực cho đất nước.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website: AustraliaAwardsVietnam.org hoặc liên hệ với bà Dương Thúy Hạnh, Quản lý Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia, ĐT: 84-24-3939 3991 (máy lẻ 104) hoặc email: AAGF@australiaawardsvietnam.org

PV