Ảnh minh họa


Trả lời kiến nghị cử tri về việc tạo điều kiện nhập quốc tịch cho người VN di cư tự do từ Campuchia trở về nước, Bộ Tư pháp cho biết đã xây dựng báo cáo gửi Thủ tướng và đã được đồng ý về việc vận dụng luật để cấp thẻ thường trú cho những người dân di cư từ Campuchia về VN mà không có bất kỳ loại giấy tờ nào xác định nhân thân, hộ tịch, quốc tịch... nhưng khai nhận có họ tên VN, nói tiếng VN.
Bộ Tư pháp cũng cho biết An Giang là 1 trong 10 tỉnh triển khai thí điểm việc cấp thẻ thường trú theo hướng dẫn của tiểu đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”.


Theo Thanh niên