leftcenterrightdel
Tư vấn cho lao động nữ có nguyện vọng đi làm việc tại nước ngoài. Ảnh: PVH 

Chương trình này tập trung 3 nội dung: Thúc đẩy nhân lực nước ngoài lành nghề; Đa dạng phương thức sử dụng nhân lực nước ngoài cho vùng sâu xa; Tăng cường hỗ trợ cư trú.

Với chính sách "Vận dụng đa dạng phương thức sử dụng nhân lực nước ngoài nhằm giải quyết nạn thiếu nhân lực tại các vùng sâu xa", Hàn Quốc thực hiện đa dạng hóa phương thức cung cấp nhân lực nước ngoài cho một số loại hình công việc theo ngày giờ, có tính không liên tục và phi chính thức như gia công nông sản, thủy sản theo kỳ hàng năm, giúp việc gia đình, trông trẻ nhỏ thuộc ngành dịch vụ…

Áp dụng chế độ chuyển đổi sang Visa E-9 đối với du học sinh nước ngoài. Dự kiến, đối tượng đang được xem xét là du học sinh nước ngoài nhập cảnh bằng visa du học (D-2), sau khi đã tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc, chuyển sang visa tìm việc D-10 và cư trú với tư cách visa này từ 03 tháng trở lên, đồng thời có trình độ năng lực tiếng Hàn do Bộ Giáo dục đánh giá từ cấp 3 trở lên và điểm bình quân tốt nghiệp từ 70 điểm trở lên.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng xem xét tăng hạn mức tuyển dụng lao động nước ngoài cho các doanh nghiệp thuộc các khu vực đông đúc, các khu công nghiệp xanh, ngành lĩnh vực thiếu nhân lực nghiêm trọng. Dự kiến xem xét cho phép tăng thêm trong giới hạn từ 02 người đến 40 người theo quy mô của doanh nghiệp ngoài số hạn mức được quy định hiện nay;

Đồng thời kéo dài chính sách cho phép các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất chế tạo đang sử dụng dưới 50 lao động được tăng thêm 20% tổng số lao động nước ngoài được phép sử dụng (chính sách này đang được áp dụng kể từ tháng 01/2020, dự kiến kết thúc vào 31/12/2022).

leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ: PVH 

Bên cạnh đó, bãi bỏ hạn mức cấp phép sử dụng lao động mới. Hiện nay, ngoài tổng hạn mức lao động nước ngoài doanh nghiệp được phép tuyển dụng, hàng năm, doanh nghiệp cũng đang được cấp phép tuyển dụng lao động nước ngoài mới tùy theo quy mô của doanh nghiệp, số lượng lao động mới này dao động từ 02 đến 07 người. Từ năm 2023, chính sách này sẽ bị bãi bỏ nhằm đồng bộ hóa chính sách về hạn mức.

Về chính sách "Tăng cường hỗ trợ cư trú nhằm đẩy nhanh thích ứng xã hội cho nhân lực nước ngoài", Hàn Quốc đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ việc làm; Thành lập thêm các Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài nhằm đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ, đào tạo tiếng Hàn và văn hóa, pháp luật (Từ 40 trung tâm hiện nay lên 60 trung tâm trong năm 2023).

Cùng với đó, tăng cường công tác dự phòng tai nạn lao động; Không cho phép doanh nghiệp được tuyển dụng lao động nước ngoài do bị xử phạt vì có lao động nước ngoài tử vong; Bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động....

PVH