leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

 

Theo đó, số điện thoại hotline của Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, tu nghiệp sinh, người lao động): +81 70-1479-6888

Số điện thoại hotline của Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

Số điện thoại hotline chung của Đại sứ quán: +81-80-3590-9136 và +81-80-3609-5011; Fax: +8133466-3312

Số điện thoại hotline của Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Nhật Bản: 0120-565653

Số điện thoại hotline của Hiệp hội các bác sĩ y khoa của Trung tâm thông tin y tế châu Á: 03-6233-9266 (tiếng Anh các ngày trong tuần, tiếng Việt vào 02 ngày thứ Tư (tuần thứ hai và thứ tư của tháng).

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản