Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII được tổ chức từ ngày 13/12/2022 đến ngày 14/12/2022 tại Hà Nội, với sự tham dự của 136/158 uỷ viên ban chấp hành.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành đã thảo luận các nội dung: 

1) Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 

2) Dự thảo cáo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật  của Hội LHPN các cấp năm 2022; 

3) Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Hội LHPN các cấp năm 2023; 

4) Dự thảo Kế hoạch thực hiện khâu đột phá 2022-2027 "Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin"; 

5) Dự thảo Kế hoạch thực hiện khâu đột phá "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh" nhiệm kỳ 2022-2027; 

6) Dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027; 

7) Dự thảo Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định; 8) Dự thảo Bản tiêu chí đánh giá thi đua và hoạt động của Hội LHPN tỉnh/thành phố năm 2023.

leftcenterrightdel
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII đã thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Ban Chấp hành quyết nghị:

10 kết quả nổi bật của các cấp Hội năm 2022

Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của các cấp Hội năm 2022 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII" trong đó 10 kết quả nổi bật: 

(1) Đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu trong các cấp Hội; 

(2) Đổi mới, sáng tạo, trong tổ chức Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XIII và chào mừng thành công Đại hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 diễn biến nghiêm trọng; 

(3) Đổi mới, sáng tạo công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội các cấp và triển khai Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; 

(4) Đổi mới trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống; 

(5) Sáng tạo trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới; 

(6) Đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội; 

(7) Đổi mới, linh hoạt trong công tác đối ngoại nhân dân và hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế; 

(8) Sáng tạo trong triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Phụ nữ cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và khắc phục sau đại dịch COVID-19" bằng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" và Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mồ côi do COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn; 

(9) Đổi mới thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; 

(10) Đổi mới trong công tác tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu thảo luận tại tổ trong phiên họp chiều 13/12/2022 

07 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023, Ban Chấp hành thống nhất quyết nghị Chủ đề công tác năm 2023: "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở".

07 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

- Quán triệt nghiêm túc, chủ động tham mưu triển khai các nội dung Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 6; Nghị quyết phát triển các vùng kinh tế (6 vùng); Triển khai chương trình hành động của Hội LHPN Việt Nam các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XIII bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" trong đó thí điểm xây dựng "Gia đình 5 có, 3 sạch" ở địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tập trung thực hiện hai Khâu đột phá, kiên trì thực hiện phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội"; đa dạng hoá các hình thức tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên từ các tổ chức thành viên và các Hội khác; hỗ trợ các tổ chức thành viên hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp; thực hiện Đề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng giai đoạn 2019-2025"; phát huy vai trò của các Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp. Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt ban hành Đề án "ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2023-2027, định hướng đến năm 2030"; các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và công tác Hội.

- Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả: vận hành hoạt động Ủy ban Kiểm tra từ Trung ương đến địa phương; huy động sự tham gia của những người có uy tín vào hoạt động Hội và phát triển hội viên danh dự; thí điểm một số mô hình/hoạt động mới nhằm hỗ trợ mọi mặt cho phụ nữ; hướng dẫn, thành lập mô hình tập hợp nhóm phụ nữ đặc thù…

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao các chương trình Mục tiêu quốc gia: (1) Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; (2) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; (3) Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 – 2030, trọng tâm là Dự án thành phần số 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".

- Triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao tại các Đề án của Chính phủ: Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" và Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025"; thực hiện có hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương", vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Chương trình: "Mẹ đỡ đầu", "Triệu phần quà san sẻ yêu thương".

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và đề xuất chính sách: tập trung đề xuất hoặc thực hiện các bước đề xuất 01 đề án/chính sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, làm cơ sở thực hiện trong cả nhiệm kỳ; đối với các địa phương đã đề xuất thành công đề án/chính sách, tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả. Tăng cường tổ chức đối thoại giữa phụ nữ với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; các cấp Hội nghiên cứu đóng góp có chất lượng vào các dự án Luật theo chương trình làm việc của Quốc hội; tổ chức các hoạt động "Ngày Phụ nữ với Pháp luật" hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tiếp tục nắm chắc tình hình phụ nữ, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của phụ nữ trên các lĩnh vực, phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, kịp thời lên bảo vệ và tham gia giải quyết các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (đứng giữa) tặng cờ Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 08 tỉnh/thành dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại và hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế: Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030; thí điểm và nhân rộng một số mô hình/hoạt động mới về hỗ trợ phụ nữ hội nhập (Phụ nữ với hội nhập trên môi trường mạng; Mạng lưới lãnh đạo nữ tự tin hội nhập…), hỗ trợ phụ nữ xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài…;

Phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, phối hợp với các cơ quan bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội triển khai nhiệm vụ phối hợp hiệu quả.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch cũng tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện ban hành các văn bản dự thảo, kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành; Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Lệ Thủy – Thu Hà