Để chuyến du lịch nước ngoài của bạn tràn ngập niềm vui, và không gặp bất cứ những trở ngại hay khó khăn gì, hãy tham khảo những điều chú ý sau đây:
Theo Lao động