leftcenterrightdel
 

 

Đây là một hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để cuộc thi trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng được đông đảo tầng lớp nhân dân và cộng đồng hưởng ứng, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út đã thông tin về Cuộc thi đến tất cả cộng đồng người Việt tại nước sở tại (chi tiết xem tại đây: the-le-cuoc-thi-bien-cuong-to-quoc-toi.pdf).

Theo ĐSQ Việt Nam tại Ả-rập Xê-út