Hỏi: Xin hỏi hiện có bao nhiêu doanh nghiệp (DN) xuất khẩu lao động được phép đưa thực tập sinh sang Nhật Bản. Tôi ở Hà Tĩnh thì nên đăng ký với DN nào? Chi phí bao nhiêu? - Nguyễn Thị Xuân (huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tĩnh)

Phòng Thông tin tuyên truyền Cục Quản lý lao động ngoài nước trả lời: Hiện có 192 DN được phép đưa thực tập sinh sang Nhật Bản. Trong đó, tại Hà Tĩnh có 4 DN: Công ty CP Phát triển công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh (HAINDECO), Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (MILACO), Công ty CP Việt Hà - Hà Tĩnh (VIHATICO), Công ty CP Vạn Xuân (VIVAXAN). Lưu ý là người lao động có thể đăng ký với bất kỳ DN nào trong số 192 DN trên, nếu thấy phù hợp.

Theo quy định, chi phí sang Nhật hiện không quá 3.600 USD/người/hợp đồng 3 năm và 1.200 USD/người/hợp đồng 1 năm. Chi phí này chưa bao gồm tiền ký quỹ (nếu có), chi phí đào tạo tiếng Nhật trước khi xuất cảnh (không quá 5,9 triệu đồng/khóa học 520 tiết); chi phí khám sức khỏe, hộ chiếu và một số chi phí khác.

Theo nld.com.vn