Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết hiện nay có gần 50.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc, chủ yếu đi theo chương trình EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài); trong đó có hơn 4.000 lao động Việt Nam ở 2 vùng dịch lớn là thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk (Daegu có hơn 1.000 lao động, Gyeongbuk có khoảng 3.000 lao động).

Các cơ quan chức năng, bảo hộ công dân cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ lao động Việt Nam đang làm việc tại nước này. Người lao động khi cần giúp đỡ, có thể liên lạc tới số:

010-3248-6886; 010-4356-2505 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hoặc số điện thoại 010-9892-1712 của Văn phòng Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (EPS).

Phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động tại Hàn Quốc. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Văn phòng Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc cũng đang triển khai các  hoạt động cung cấp thông tin cho người lao động. Triển khai các tư vấn viên người Việt Nam tại các trung tâm hỗ trợ lao động để cập nhật thông tin cho người lao động Việt Nam.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc hạn chế đến các vùng dịch Covid-19; đồng thời tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch của cơ quan chức năng.