leftcenterrightdel
 Ngày hội tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tại lớp tập huấn, cán bộ cấp cơ sở được trang bị kiến thức, thông tin các quy định về quản lý lao động và giải quyết những vấn đề phát sinh ở nước ngoài; chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổng quan một số thị trường tiếp nhận lao động; chương trình việc làm, ngành nghề, thời hạn, mức lương, điều kiện ăn, ở...

Dịp này, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cũng đã giới thiệu tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và những nội dung mới trong luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiện có khoảng 600.000 lao động Việt Nam làm việc ở gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo nld