Có tối đa 30 suất học bổng dành cho ứng viên Việt Nam theo học chương trình thạc sĩ tại các trường đại học, học viện công nghệ của Ireland. 

Học bổng nằm trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ kinh nghiệm phát triển Ireland - Việt Nam (IDEAS). 

Hạn cuối nộp hồ sơ: đến hết ngày 15-1-2018. Mẫu đơn và thủ tục ứng tuyển, xem tại embassyofireland.vn.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng vừa công bố nhận hồ sơ ứng tuyển chương trình học bổng Excellence để du học tại các trường đại học ở Pháp, trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ. 

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm: khoa học cơ bản, đào tạo kỹ sư, luật, kinh tế và quản lý. Học bổng được cấp trong 12 tháng đối với trình độ thạc sĩ 2, và 36 tháng đối với trình độ tiến sĩ. Việc xét tuyển dựa trên hồ sơ và vòng phỏng vấn. 

Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 5-1-2018, chính thức công bố kết quả chương trình vào giữa tháng 4-2018. Thông tin chi tiết xem tại trang web ambafrance-vn.org.

Theo Tuổi trẻ